Festival rozvodových filmů
česky Deutsch English français portugues pycckий slovensky

FilmyMí rodiče, jejich rozvod a já/Mes Parents, leur divorce et moi
(Francie 2009, 52 minut, režie Lorene Debaisieux, francouzské znění, české titulky)

Rozvod se dnes banalizuje. Ale co děti, bezmocní diváci rozpadu rodiny? Abychom pochopili, jak prožívají rozchod rodičů, je třeba s nimi mluvit a naslouchat jim. Jejich očima se ponoříme do jejich soukromí, pocitů a jejich každodennosti tváří v tvář této náhlé změně. Poezie slov dětí, jejich představivost a skromnost nás povede k úctě ke křehkosti a jemnosti emocí.

http://www.poissonsvolants.com/project/mes-parents-leur-divorce-et-moi/
Vítej zpět, Pluto/Welcome Back, Pluto
(USA 2010, 83 minut, režie Tracy Ready, anglické znění, slovenské titulky)

Kvalifikovaně zpracované téma syndromu zavrženého rodiče, vhodné pro společné sledování rodičů i dětí. Film je jedním z nejlepších úvodů na téma rodičovského odcizení. Ačkoli každá rodinná situace je jiná, informace ve filmu jsou dostatečné, aby obsáhly mnoho scénářů, které mohou často probíhat. Dr. Richard Warshak, autor filmu, je uznávaným průkopníkem této problematiky a nabízí nejen popis problémů, ale i jejich řešení. Film je cenným zdrojem informací pro každého, kdo chce dostatečně poznat a pochopit rodičovské odcizení.

http://www.warshak.com/pluto/index.html
Zavržený otec/Der entsorgte Vater
(SRN 2010, 86 minut, režie Douglas Wolfsperger, německé znění, české titulky)

Film věnoval režisér společenskému jevu, který je veřejností málo vnímán: Mužům, kteří jsou "likvidováni" po rozchodu s manželkou, a to nejen jako partneři, ale také jako otcové a - často marně - o vztah se svými dětmi bojují. Čtyři otcové popisují své trápení a úsilí o záchranu vztahu s dětmi. Matka vysvětluje svůj postoj.

www.der-entsorgte-vater.de
Mámy k zavržení?
(ČR 2016 - premiéra, 26 minut, režie Ján Mančuška, české znění)

Popouzení dětí proti tátům během rozvodových válek mezi rodiči je považováno za běžné a "normální". Soudy i sociální orgány tuto společenskou patologii tolerují a dokonce podporují. Jakoby otcové nebyli ani lidé... Je to součást jevu, který se nazývá rozvodovým průmyslem. Co když je ale dětmi zavrhována máma? To je samozřejmě stejné zlo. Jsou ale státní orgány vůbec schopné pomoci alespoň ženám - matkám, které se s nenávistí svých zmanipulovaných dětí setkávají také? Civilizační rozklad nepřináší jen invaze migrantů, ale začíná i ničením rodinných vztahů...

https://youtu.be/6M77kdKXKwY
Vymyšlená smrt/A Morte Inventada
(Brazílie 2009, 80 minut, režie Alan Minas, portugalské znění, české titulky)

Dokument "Vymyšlená smrt" si klade za cíl podnítit diskusi o rodičovském odcizení. Tento termín je málo známý, ale jde o časté jednání. Rodičovské odcizení, které bylo popsáno v polovině 80. let americkým dětským psychiatrem Richardem Gardnerem, se projevuje jako situace, kdy jeden rodič dítě úmyslně odcizuje rodiči druhému. To se provádí prostřednictvím nepřetržitých informací s cílem poškodit u dítěte obraz odcizovaného rodiče. Matka nebo otec, kteří praktikují toto odcizení, většinou uspějí a dítě po mnoho let věří zkreslenému pohledu. V některých případech se projevuje dokonce falešné obvinění z pohlavního zneužívání jako poslední prostředek, jak konečně zničit vazbu mezi odcizeným rodičem a dítětem. V průběhu rozvodu se děti bohužel stávají hlavním nástrojem útoků na bývalého partnera. Dětské oběti rodičovského odcizení nesou navždy stopy takovéhoto násilí a mohou se u nich v dospělosti vyvinout závažné psychosociální poruchy. Dokument "Vymyšlená smrt" chce šířit informace o tomto patologickém jevu mezi rodiči, psychology, právníky, soudci, státními zástupci, sociálními pracovníky, pediatry a dalšími osobami spojenými s těmito rodinnými dramaty. Toto násilí, tak časté a tak málo známé, nesmí dál ničit vztah mezi rodiči a dětmi.

www.amorteinventada.com.br
Nevyslovitelný/Indizível
(Portugalsko 2012, ... minut, režie Alexandre Azinheira, portugalské znění, české titulky)

Podle údajů Ministerstva spravedlnosti probíhá v současnosti v Portugalsku k 16.323 soudních řízení o úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti a 18.396 soudních řízení o žádostech o změnu a nedodržování vydaných rozhodnutí. Tato čísla odpovídají 113% míře neplnění příslušných dohod o úpravě rodičovské odpovědnosti. U každého dítěte, na které se vztahuje řízení o určení rodičovské odpovědnosti, je velká pravděpodobnost, že bude také středem více než jednoho řízení o změně nebo neplnění. Tato řízení trvají průměrně 27 měsíců, ale je i mnoho tisíců případů, které se táhnou tři, čtyři nebo pět let. Pokud řízení nezůstane jednoduše bez výsledku. Během řízení o určení rodičovské odpovědnosti je dítě vystaveno konfliktu, který omezuje kontakt s jedním z rodičů a jeho rodinou. Odhaduje se, že více než 25% ze všech dětí bude mítv dospělosti rozvedené rodiče. Tento počet má vzestupnou tendenci . Více než čtyřicet procent dětí, jimiž se zabývají úřady na ochranu dětí a mládeže, žije jen s jedním rodičem, což ilustruje, jak problematické situace zažívají. Ke konfliktu mezi rodiči a liknavosti soudů se přidává zvýšený počet případů s morbidní zvláštností: narážkami nebo přímo obviněními ze sexuálního zneužívání. Vystupují zde hlavně matky, které mají v péči děti, proti otcovům, kteří bojují u soudu o kontakt s dětmi, a tato obvinění mají nevratné účinky, jakmile se dá do chodu právní mašinérie, která má zjistit "pravdu" Tento dokumentární film se snaží prookázat existenci "společného vzorce ve vývoji etap rodičovského odcizení v průběhu řízení o určení rodičovské odpovědnosti a jak neúčinnostplatného soudního systému ovlivňuje a zhoršuje tento jev". Chce tak upozornit na potřebu, aby odpovědné orgány jednaly rychle, uvážlivě a se zvláštní péčí, a to zejména Generální prokuratura a Shromáždění republiky.

https://vimeo.com/47816105
"Střídavka"
(ČR 2006 - obnovená premiéra, 64 minut, režie Luboš Patera, české znění)

"Nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi" … a střídavá péče o děti po rozvodu to umožňuje.
Film je věnován střídavé péči o děti po rozvodu rodičů. Jde o jednu z možných forem porozvodové výchovy. Rozvodovost je v České republice vysoká - rozvádí se každé druhé manželství a většina dětí nežije a nevyrůstá s oběma svými rodiči. Střídavá péče je České republice je málo rozšířená, ačkoliv představuje vhodné řešení. Film ukazuje v několika příbězích různé možnosti střídavé péče, které jsou doplněny názory odborníků.

http://www.iustin.cz/art.asp?art=279
"Střídavka" po deseti letech
(ČR/SR 2016 - premiéra, 52 minut, režie Ján Mančuška, české a slovenské znění)

Jaké jsou další osudy některých aktérů filmu "Střídavka"? Co na střídavou péči říkají samy děti, dnes již dospělé? A jak střídavou péči přijímá slovenská společnost?

https://youtu.be/AVIZtxf3GUM
Diagnóza X
(ČR 2012, 26 minut, režie Ján Mančuška, české znění)

Dokumentární film o domácím násilí, tentokrát očima mužů. Režisér Ján Mančuška vychází z vlastních zážitků s ženou tyrankou a představuje i další muže s podobnou zkušeností. Nejde jenom o manželky, nebo partnerky mužů, i když ty jsou zde na prvním místě, ale i o tchyně, matky, soudkyně, sociální pracovnice a všechny ty Xantipy, co mužům ztrpčují a ničí život. V pohledu na domácí násilí často převažují stereotypy v uvažování, mýty, často nesmysly. Stejně tak jako muž, i žena může nebo dokáže, být násilníkem nejhrubšího zrna i když forma je jiná. Zatímco u mužů se jedná nejčastěji o fyzické násilí, ženy praktikují především násilí psychické, ačkoliv rády sáhnou také po tom fyzickém. Avšak čelit fyzickému násilí je o mnoho snadnější, než tomu psychickému. To se také podstatně hůř dokazuje. Nemá pevné obrysy, je těžko uchopitelné, je zákeřné. Takové jsou i jeho důsledky – deformují zásadním způsobem celou společnost. Autor filmu právě takovému násilí musel čelit několik let a má s ním tedy osobní zkušenost. Dlouho se pokoušel s ním bojovat, nechtěl partnerství vzdát, protože ve hře bylo nezletilé dítě. Ale když si uvědomil, že tím trpí nejvíc ono, protože vše se odehrávalo zásadně před ním, rozhodl se, že šňůru hysterických scén a šikany musí useknout, aby se dítěti víc neubližovalo. Jeho vyprávění v první osobě, tedy jako účinkujícího, a také subjektivní kamery, tvoří spojovací nit dokumentu. Příběhy dalších pěti osob se osobním příběhem autora proplétají.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370465544-diagnoza-x/21256226132
O lásce zištné
(ČR 2009, 30 minut, režie Ján Mančuška, české znění)

Milovat a být milován si přeje každý. Ale někteří si proto ani nevšimnou, že jsou to vlastně jenom oni sami, kdo druhému pomáhají, zatímco jejich nespokojený protějšek vidí na všem, co pro něj udělají, jen to špatné. I přes dobře míněné rady okolí jsou dál ochotní pro svou lásku udělat vše... a zastaví se často jen tehdy, když už je pozdě. Příběhy lidí, kteří místo lásky sklidili posměch, dluhy i léta vězení.

http://www.fdb.cz/film/ceske-milovani-o-lasce-zistne/106901


Festival rozvodových filmů 2016
e-mail: info@iustin.cz
tel.: +420 603 72 99 61